Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ayşe GÜLER (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr Buket Acartürk (Sakarya Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Burcu KARABEY (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Duygu KAHRAMAN (Anadolu Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Elif AĞATEKİN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Ersoy YILMAZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Gül IŞIN (Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Makbule SARIKAYA (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Abbas AKBARİ (Kashan Üniversitesi-İran)
Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ER (Anadolu Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Ayşe CANBOLAT (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Fatma Betül GÜNEŞDOĞDU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)
​Doç. Dr. Funda ALTIN (Ordu Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mutlu BAŞKAYA (Hacettepe Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Nürdan Arslan (Marmara Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Safiye BEY BAŞAR (Kocaeli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Saleh Rıza MEMMODOV (Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi - Azerbaycan)
Doç. Dr. Salimakhon ESHONOVA (Biruni Şarkiyat Enstitüsü-Özbekistan)
Doç. Dr. Yavuz YEĞİN (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Temel KÖSELER 
(Dokuz Eylül Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Derya EROL (Dokuz Eylül Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÖSE (Iğdır Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Göknil ARDA (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)

Dr. Hadiye GÜVENATEŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Irina Rudolfovna GUSACH (Azak Tarihi-Arkeoloji ve Paleontoloji Müzesi-Rusya)
Dr. Öğr. Üyesi Koza KURT KIRTAY (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Lynda Abdellatif (Tunus Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü-Tunus)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALKAN (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Sergio TARANTO (Roma Sapienza Üniversitesi-İtalya)
Dr. Öğr. Üyesi Vedia OKUTAN GAYDELER (Yakın Doğu Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem ÖNDER ER (Anadolu Üniversitesi-Türkiye)