Kapsam ve Konular

Kilin su ile yoğrularak biçimlendirildikten sonra, belirli bir ısıda pişirilerek dayanıklılık kazanması ile oluşan seramik, tarih öncesi çağlardan bugüne kadar insanoğlunun başlıca kullanım malzemesi olmuştur. İlkel örneklerinin biçimlendirildiği dönemlerden günümüze kadar olan süreçte, seramiğin üretilme ve pişirilme teknolojisinin ilerlemesi, medeniyetlerin gelişmişliğinin göstergesi haline gelmiştir. Anadolu, bu gelişmiş medeniyetlerin geride bıraktığı zengin seramik mirasına ev sahipliği yapmaktadır. I. Uluslararası Ardahan Anadolu Seramikleri Sempozyumu, Anadolu’da ve etkileşimde olduğu coğrafyalarda üretilmiş ya da üretilmekte olan seramiklerle ilgili yeni araştırma ve uygulamaları literatüre kazandırmayı, araştırmacı ve sanatçıları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflemektedir.