Önemli Tarihler

 Bildiri Özeti Gönderimi için Son Tarih  25 Eylül 2023
 Bildiri Özetlerinin Kabulünün Bildirilmesi  30 Eylül 2023
 Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi  15 Kasım 2023
 Bildiri Sunum Tarih Aralığı  10 - 14 Ekim 2023
 Online Bildiri Kitabının Yayım Tarihi  2023 Aralık
 Uluslararası Online/Çevrimiçi Sergi Tarihi  10 Ekim - 10 Kasım 2023